Activitats educació

Activitats educació

Saló Ensenyament 2023

Barcelona 

El Saló de l’Ensenyament i de la Formació Contínua que anualment té lloc a Barcelona és el punt de trobada entre l’oferta i la demanda del món educatiu. Els visitants del Saló són joves estudiants, universitaris, professionals i empresaris interessats a conèixer les diverses propostes de formació, ampliació d’estudis i orientació professional.

Si voleu estar ben informats feu una ullada en el Link del Saló de l’Ensenyament.

Accedeix per a : www.ensenyament.com

Vols formar part de l'Associació

Una nova via de comunicació, amb informació més propera de les tasques que portem a terme al centre.