Qui som

L’adreça de la nostra web és: https://afajaumealmera.cat/

Quines dades personals recollim i per què les recollim

Comentaris

Quan els visitants deixen comentaris a la web, recopilem les dades que es mostren en el formulari de comentaris, així com l’adreça IP del visitant i la cadena d’agents d’usuari del navegador per ajudar a la detecció de spam.

Una cadena anònima creada a partir de la teva adreça de correu electrònic (també anomenada hash) pot ser proporcionada al servei de Gravatar per veure si l’estàs usant. La política de privacitat del servei Gravatar està disponible aquí: https://automattic.com/privacy/. Després de l’aprovació del teu comentari, la imatge del teu perfil és visible per al públic en el context del seu comentari.

Mitjans

Si puges imatges a la web hauries d’evitar pujar imatges amb dades d’ubicació (GPS EXIF) inclosos. Els visitants de la web poden descarregar i extreure qualsevol dada de localització de les imatges de la web.

Formularis de contacte

Disposem de formularis d’inscripció a l’Associació i de formularis de contacte para per enviar informació d’interès als usuaris que ho emplenin degudament. 

Cookies

Si deixes un comentari pots triar guardar el teu nom, adreça de correu electrònic i web amb cookies. Això és per a la teva comoditat, perquè no hagis de tornar a emplenar les teves dades quan deixis un altre comentari. Aquestes cookies tindrán una durada d’un any.

Si tens un compte i et connectes a la web, instal·larem una cookie temporal per determinar si el teu navegador accepta cookies. Aquesta cookie no conté dades personals i s’elimina en tancar el navegador.

Quan inicies sessió, també instal·larem diverses cookies per guardar la teva informació d’inici de sessió i les teves opcions de visualització de pantalla. Les cookies d’inici de sessió duren dos dies, i les cookies d’opcions de pantalla duren un any. Si selecciones “Recordar-me”, el teu inici de sessió perdurarà durant dues setmanes. Si surts del teu compte, les cookies d’inici de sessió s’eliminaran.

Si edites o publiques un article es guardarà una cookie addicional en el teu navegador. Aquesta cookie no inclou dades personals i simplement indica l’ANEU de l’article que acabes d’editar. Caduca després d’un dia.

Contingut incrustat d’altres llocs web

Els articles d’aquest lloc poden incloure contingut incrustat (per exemple, vídeos, imatges, articles, etc.). El contingut incrustat d’altres web es comporta exactament de la mateixa manera que si el visitant hagués visitat l’altra web.

Aquestes web poden recopilar dades sobre tu, utilitzar cookies, incrustar un seguiment addicional de tercers, i supervisar la teva interacció amb aquest contingut incrustat, inclòs el seguiment de la teva interacció amb el contingut incrustat si tens un compte i estàs connectat a aquesta web.

Analítica

L’analítica de la pàgina web la realitzem a través de Google Analyitics.

Amb qui compartim les teves dades

1.- Amb la Federació Espanyola de Famílies Nombroses.

2.- Administracions públiques/governamentals, tribunals, autoritats competents.

3.- Entitats col·laboradores de l’Associació.

4.- Assessories i empreses de gestió informàtic.

A més, li informem que l’emplenament i l’enviament del formulari de participació com a soci, el formulari de donació particular o de donació online o el formulari de sol·licitud de finançament o qualsevol altre formulari o correu electrònic que ens enviï amb les seves dades personals, implica el consentiment exprés de l’usuari per al tractament de les seves dades de caràcter personal i el consentiment per rebre les comunicacions i informació que AFA consideri interessant, sempre amb la finalitat i els objectius que persegueix l’Associació, tret que l’interessat manifesti el contrari. Aquesta informació serà utilitzada únicament per a les relacions entre AFA i els socis, col·laboradors, donants o subscriptors. En qualsevol cas podrà donar-se de baixa en cada comunicació que li enviem podent desuscribirse del servei comunicacions.

Ens comprometem a no transferir dades personals a tercers diferents dels a dalt esmentats, excepte quan s’informi d’això als Interessats o si ho exigeixen les lleis i la regulació aplicables a ells o per ordre d’un tribunal, organisme governamental, supervisor o regulador, incloent les autoritats tributàries.

Decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.

No es realitzen comunicacions fora de l’espai europeu.

Quant temps conservem les teves dades

Si deixes un comentari, el comentari i les seves metadades es conserven indefinidament. Això és perquè puguem reconèixer i aprovar comentaris successius automàticament en lloc de mantenir-los en una cua de moderació.

Dels usuaris que es registren a la nostra web (si n’hi ha), també emmagatzemem la informació personal que proporcionen en el seu perfil d’usuari. Tots els usuaris poden veure, editar o eliminar la seva informació personal a qualsevol moment (excepte que no poden canviar el seu nom d’usuari). Els administradors de la web també poden veure i editar aquesta informació.

Quins són els seus drets sobre les dades facilitades a l’Associació?

Com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament.

Els drets reconeguts pel RGPD són:

– Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.

– Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.

– Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.

– Dret a oposar-se al tractament.

– Dret a la portabilitat de les dades.

Per exercir els seus drets tan sol haurà d’escriure un mail a l’adreça a dalt indicada, sol·licitant el seu dret i adjunt al correu el seu DNI, per identificar-se.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a AFA estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. AFA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

La política de privadesa de AFA assegura, en tot cas, que el Titular pugui exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a AFA, en l’adreça anteriorment indicada i en la forma legalment prevista.

Drets del RGPD: En què consisteixen els teus drets?

1/ Accés

Tens dret al fet que t’informin del següent:

Les finalitats del tractament, categories de dades personals que es tractin i de les possibles comunicacions de dades i els seus destinataris. De ser possible, el termini de conservació de les teves dades. De no ser-ho, els criteris per determinar aquest termini. Del dret a sol·licitar la rectificació o supressió de les dades, la limitació al tractament, o oposar-se al mateix. Del dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control. Si es produeix una transferència internacional de dades, rebre informació de les garanties adequades. De l’existència de decisions automatitzades (incloent perfils), la lògica aplicada i conseqüències d’aquest tractament.

2/ Rectificació

Tens dret, a més de rectificar les dades inexactes, al fet que es completin les dades personals incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional.

3/ Supressió

Amb aquest dret podràs sol·licitar:

La supressió de les dades personals sense dilació deguda quan concorri algun dels supòsits contemplats. Per exemple, tractament il·lícit de dades, o quan hagi desaparegut la finalitat que va motivar el tractament o recollida. No obstant això, es regulen una sèrie d’excepcions en les quals no procedirà aquest dret. Per exemple, quan hagi de prevaler el dret a la llibertat d’expressió i informació.

4/Limitació del tractament

Aquest dret et permet:

Sol·licitar al responsable que suspengui el tractament de dades quan: S’impugni l’exactitud de les dades, mentre es verifica aquesta exactitud pel responsable. L’interessat ha exercitat el seu dret d’oposició al tractament de dades, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre l’interessat. Sol·licitar al responsable que conservi les teves dades personals quan: El tractament de dades sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les seves dades i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús. El responsable ja no necessita les dades per a les finalitats del tractament però l’interessat si els necessiti per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

5/ Portabilitat de les dades

Podràs rebre les teves dades personals facilitades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i poder transmetre’ls a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible. D’altra banda, el Titular autoritza expressament que, en cas de sol·licitud de portabilitat, es cedeixin les seves dades personals per a la comunicació de dades, amb la finalitat de poder dur a terme tals operacions.

6/ Oposició

Mitjançant el dret d’oposició podràs oposar-te al tractament de les teves dades personals: Quan per motius relacionats amb la teva situació personal, ha de cessar el tractament de les teves dades tret que s’acrediti un interès legítim, o sigui necessari per a l’exercici o defensa de reclamacions. Quan el tractament tingui per objecte el màrqueting directe.

7/ O a no ser objecte de decisions individualitzades

Tens dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o t’afecti. S’exceptua l’anterior quan: Sigui necessari per a la celebració o execució d’un contracte. Estigui permès pel Dret de la UE o dels Estats membres, amb mesures adequades per salvaguardar els drets i llibertats del titular de les dades. Existeixi consentiment explícit del titular de les dades.

Dret a retirar el consentiment prestat.

Sempre podrà desestimar que se li enviï informació per mail. En cas de no donar consentiment al tractament principal no podrà ser duta a terme la relació amb vostè.

Dret a reclamar davant l’Autoritat de Control.

Sol·licitud de presentació d’una reclamació de tutela de drets davant Autoritat de Control. https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

Com hem obtingut les teves dades i com les utilitzem?

Informació detallada de l’origen de les dades, fins i tot si procedeixen de fonts d’accés públic.

Per aconseguir les Finalitats, a dalt descrits, recollim o rebem dades personals:

– Directament dels Interessats. Per ex: En l’alta de la web. O per la utilització dels diferents formularis dins de l’aplicació que ens subministren informació.

Indicar-te al seu torn, que no estàs obligat a proporcionar-nos dades personals que no necessitem per registrar el teu compte.

Mantenir-te informat

Aclarim que usem les teves dades de contacte per email per oferir-te suggeriments de contingut i experiències més rellevants entorn als nostres serveis, per exemple: newsletter sobre les nostres activitats.

Comunicat

En el cas que els usuaris d’aquest producte digital haguessin de facilitar la seva adreça de correu electrònic per accedir a alguns dels serveis oferts, podran manifestar que no desitgen rebre cap tipus de comunicació que AFA pogués enviar, sempre que no estigui lligada estrictament a la finalitat per la qual es va sol·licitar el servei, com per exemple, emails de confirmació, informació sobre les transaccions realitzades o notificacions de confirmació de baixa o alta de serveis. Així mateix, afegim que podrem posar-nos en contacte amb tu per telèfon, a més de per correu electrònic.

Publicitat

Quan realitzes una visita o acció sobre algun dels nostres productes o / i serveis, t’associarem amb el contingut visualitzat o compartit per mitjà de les cookies del teu navegador, les quals pots desactivar o esborrar quan decideixis.

Categories de dades que es tractin

Les “dades personals” inclouen qualsevol informació que permeti identificar directament (per ex., nom, cognoms) o indirectament (per ex., DNI) a una persona física.

Les categories de dades que es tracten són:

– Dades d’identificació: noms, adreces, números de telèfon,

– Codis o claus d’identificació emesos per organismes públics, per ex., passaport, DNI.

– Dades econòmiques.

– Dades sobre els projectes.

– Informació sobre cookies, per ex., cookies i tecnologies similars en llocs web (vegeu també la nostra Política sobre cookies).

No es tracten dades especialment protegides.

Com protegim les teves dades?

AFA ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Propietat intel·lectual

Tots els continguts accessibles a la pàgina web de AFA estan subjectes a drets de propietat intel·lectual.