Consell Escolar

Consell Escolar

El Consell Escolar és el màxim òrgan de representació on hi són representats tots els sectors de la comunitat educativa: professors, alumnes i mares i pares.

Assistir als consells escolars on es tracten temes de disciplina, objectius educatius, normes d’organització i funcionament, horaris, activitats per l’alumnat, etc.

La participació és la millor manera de tenir cura de l’educació dels nostres fills i filles dins del centre.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

El passat 20 de novembre de 2016 es van celebrar eleccions al Consell Escolar.

Adjuntem acta de la votació

IMG-20161201-WA0007.jpg (220,9 kB)

Vols formar part de l'Associació

Una nova via de comunicació, amb informació més propera de les tasques que portem a terme al centre.