Consell Escolar

Consell Escolar

El Consell Escolar és el màxim òrgan de representació on hi són representats tots els sectors de la comunitat educativa: professors, alumnes i mares i pares.

Assistir als consells escolars on es tracten temes de disciplina, objectius educatius, normes d’organització i funcionament, horaris, activitats per l’alumnat, etc.

La participació és la millor manera de tenir cura de l’educació dels nostres fills i filles dins del centre.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Vols formar part de l'Associació

Una nova via de comunicació, amb informació més propera de les tasques que portem a terme al centre.