Reglaments

Documentació

Estatuts de l’AFA

Els Estatuts de l’AFA us informen de totes les seves funcions, facultats, drets i deures dels socis de l’AFA.

Reglament règim intern

Per una bona convivència i armonia del centre, us informem del nou Reglament de Règim Intern.

 

Normativa del Centre

Vols formar part de l'Associació

Una nova via de comunicació, amb informació més propera de les tasques que portem a terme al centre.