Presentació

Projecte Nou Equip
Curs 2022-2023

L’Associació de famílies d’alumnes és l’entitat, sense afany de lucre, que agrupa i representa totes les mares i pares de l’Institut.

Té uns Estatuts i està regulada per un Decret de la Generalitat de Catalunya.

Formar part de l’AFA té el seu objectiu fonamental, és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nostres fills i filles. Es basa en el diàleg i en la
col.laboració

Veure tota la presentació

Som l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Institut Jaume Almera de Vilassar de Dalt

L’Associació de famílies d’alumnes és l’entitat, sense afany de lucre, que agrupa i representa totes les mares i pares de l’Institut.

Té uns Estatuts i està regulada per un Decret de la Generalitat de Catalunya.

Formar part de l’AFA té el seu objectiu fonamental, és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nostres fills i filles. És basa en el diàleg i en la col.laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa. 

L’AFA fa d’interlocutor amb el professorat i l’equip directiu per tractar temes que afecten i interessen a les famílies. Recull les opinions i demandes dels pares i mares sobre el funcionament del Centre i sobre temes educatius en general. Administra i gestiona els recursos que aporten els associats.

Participa en la presa de decisions i en el govern del Centre mitjançant el Consell Escolar. 

Pares i mares de secundària; una comunitat dispersa

Els centres d’infantil i primària són uns veritables promotors de vincles entre famílies que es desdibuixen progressivament fins que arribem a la secundària: quasi mai anem a l’Institut i si ho fem no veiem a altres pares o mares. També ens resulta difícil comprendre el funcionament pràctic de l’institut, dels estudis, matèries, esports o activitats extraescolars que se’ls ofereixen, calendaris acadèmics, oportunitats de beques, ajuts, viatges,…

No ens comuniquem amb altres mares i pares. No coneixem molt bé com funciona el Consell Escolar, ni qui són els nostres representants, ni de quins temes es parla o decideix. Tampoc sabem com fer arribar els nostres suggeriments.

En poques paraules, el nostre contacte es redueix a alguna visita ocasional a les entrevistes amb els tutors i poc més. Però el nostre interès no ha disminuït, ben al contrari: ens preocupem pels nostres fills i filles, el seu entorn i el seu treball tant o més que abans.

Vols formar part de l'Associació

Una nova via de comunicació, amb informació més propera de les tasques que portem a terme al centre.