Organització

Organització de la Junta

President/a

Aïda Martínez

Vice-president/a

Àngels Blàzquez

Secretari/a

Josep Mayolas

Tresorer/a

José Fernández

Vocals

Vocalia de xerrades

Núria Cano

Vocalia de guixetes

Marta Ricós

Vocalia de comunicació 

Jordi Aragonés/ Mª Solors Serra

Vocalia de llibres

Eli Engel

Vols formar part de l'Associació

Una nova via de comunicació, amb informació més propera de les tasques que portem a terme al centre.